BACK
 • Events

  Mobilunity team can't wait to see you!

Handelsbetingelser

Definitioner

Aftalen: Dette er projektforslaget, kontrakten, vilkår og betingelser samt alle andre dokumenter, der tilknyttes.

Kunde indhold: Alle materialer, såsom skrift, billeder og andet indhold, som skal bruges i skabelsen af leverancerne.

Leverancer: Arbejdet angivet i forslaget og kontrakten skal udleveres til kunden af mobilunity.dk.

Designer værktøjer: Alle redskaber anvendt og udviklet af mobilunity.dk ved levering af projektet. Herunder skrifttyper, web-værktøj, kildekode, applikationer, software og andre opfindelser, hvad enten de kan patenteres eller ej. Også ikke-ophavsretligt ideer såsom layout, funktionelle elementer, navigation og hjemmesidens design samt arkitektur.

Endelige leverancer: Endelig udgave af leverancer som mobilunity.dk tildeler kunden og accepterer.

Projekt: Omfanget af og formålet med det arbejde, der skal udføres som defineret og beskrevet i forslaget.

Service: Alle ydelser og alt arbejde, som mobilunity.dk tildeler kunden, som beskrevet i forslaget.

Tredjeparts materialer: Tredjeparts materialer, der skal anvendes i projektet. Herunder elementer såsom tredjeparts illustrationer og arkivbilleder.

Udviklingsservices

mobilunity.dk skal reddegøre for udviklingtjenester specificeret i arbejdsplanen og planlagte milepæle.

Forslag / Arbejdsomfang

Vilkårene i en aftale er gældende i 30 dage efter modtagelsen.

Erstatning

Ekstra udgifter: Forslagsomkostninger omfatter kun udgifter til udvikling. Tredjeparts omkostninger såsom licenser og hosting skal faktureres til kunden.

Udgifter: Kunden vil være ansvarlig for alle kontante udgifter formuleret af mobilunity.dk

Gebyrer: Kunden skal acceptere at betale mobilunity.dk alle de gebyrer, der er anført i projektplanen, herunder eventuelle skatter.

Betaling: Alle fakturaer skal betales senest 5 dage efter modtagelsen, medmindre andet er angivet og aftalt. Alle udgifter og yderligere omkostninger vil blive opført hver for sig.

Betalings-skema: Betalinger foretages i overensstemmelse med de milepæle, der er aftalt i forslagets arbejdsplan og milepæls tidsplaner.

Ændringer i omfanget af projektet

Anmodning om ændring: Enhver anmodning fra kunden om at ændre det aftalte for arbejdsomfanget skal ske skriftligt. En sådan anmodning vil i klare detaljer beskrive de nødvendige ændringer. mobilunity.dk vil give et svar inden for 5 hverdage og redegøre for eventuelle yderligere omkostninger og ændringer ift. leveringsdatoer, vilkår og betingelser.

Mindre ændringer: Enhver ændring, der anses for at være af mindre betydning ved mobilunity.dk, vil faktureres til vores standard timepriser. Disse afgifter vil være et supplement til gebyrer, der allerede er aftalt i projektforslaget, og må ikke være begrænset af en fast aftalt maksimum pris. Enhver ændring af leveringsplanen meddeles til kunden.

Større ændringer: Eventuelle ændringer, der vil koste 20% eller mere af de samlede budgetterede omkostninger eller tage 20% eller mere af projektets tid, vil blive anset for store ændringer. I dette tilfælde vil mobilunity.dk forelægge et nyt og supplerende forslag til kunden, der skal godkendes. Intet arbejde på projektet vil blive gennemført, indtil det nye forslag er underskrevet / aftalt, accepteret og alle gebyrer betalt.

Accept af anmodning om ændring: Kunden har 14 arbejdsdage, hvor han/hun kan acceptere alle nye forslag. Hvis forslaget ikke er acceptabelt er mobilunity.dk ikke forpligtet til at gøre noget ekstra arbejde uden for rammerne af den oprindelige aftale.

Forsinkelser

Kunde forsinkelser: Der bør gøres en rimelig indsats fra kunden side ift. at give de nødvendige oplysninger, godkendelser og materialer. Enhver forsinkelse forårsaget af kunden vil resultere i en ”dag for dag”-udvidelse for hver efterfølgende milepæl.

mobilunity.dk forsinkelser: mobilunity.dk vil bestræbe sig på at opfylde alle milepæle i arbejdsplanen. Opstår der forsinkelser, får kunden besked via e-mail.
Generelle forsinkelser: Disse er forsinkelser, der er uden for begge parters kontrol, og kunne skyldes følgende: Naturkatastrofer, strømsvigt, brand, oversvømmelse, arbejdskonflikter, krig, terror eller epidemier. Disse forsinkelser skal ikke betragtes som en misligholdelse af aftalen og skal resultere i en ”dag for dag”-udvidelse til efterfølgende milepæle.

Evaluering og godkendelse

Test: mobilunity.dk skal teste alle leverancer ved burg af kommercielt rimelige og acceptable metoder, samt rette eventuelle problemer inden levering til kunden.

Godkendelsesperioder: Kunden skal give godkendelse eller afvisning af enhver leverance milepæl indenfor 7 hverdage. Enhver afvisning skal ske skriftligt med angivelse af de indvendinger, ændringer eller rettelser, der er nødvendige. mobilunity.dk vil levere en revideret leverance indenfor 14 hverdage. Kunden skal så have yderligere 7 hverdage til at godkende og anmode om eventuelle ændringer skriftligt.

Kundens ansvar

Kunden skal anerkende, at han/hun er ansvarlig for at handle i tide og på rimelig vis med hensyn til disse følgende forbehold:

 • At samle alt indhold i en form, der kan anvendes inden for leverancerne uden yderligere forberedelse fra mobilunity.dk: medmindre andet er aftalt i forslaget.
 • At korrekturlæse og kontrollere alle materialer: mobilunity.dk vil kræve betaling for alle nødvendige rettelser.
 • At tage beslutninger vedrørende andre parter.

Akkreditering og reklamering

Akkreditering: mobilunity.dk har ret til at placere et link til akkreditering på enhver side i de endelige projekt leverancer, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt i forslaget.

Reklame: mobilunity.dk forbeholder sig retten til at vise, udgive og gengive eventuelle leverancer og kreditere med forfatterskab til følgende formål: porteføljer, hjemmesider, gallerier, tidsskrifter og andre medier med henblik på reklame, faglig udvikling eller anerkendelse af topkvalitet.

Reklamemæssig godkendelse: Hver af parterne har ret til at beskrive deres roller i projektet på deres hjemmeside eller i andet salgsmateriale. Godkendelse af en af parterne bør ikke blive urimeligt tilbageholdt, og et link bør føjes til den anden parts hjemmeside.

Fortrolige oplysninger

Alle oplysninger, som enten kunden eller mobilunity.dk anser som fortrolige, skal behandles som sådan, hvad enten disse er dækket af ophavsretten, patenter eller ej. Ingen af de fortrolige oplysninger skal gives til en anden part, og må kun anvendes i færdiggørelsen af projektet. Fortrolige oplysninger kan ikke betragtes som oplysninger, der allerede er kendt af modtageren eller en anden part, eller hvis den er modtaget fra eller beskrevet af en tredjepart uden nogen form for begrænsning.

Relationer

Befuldmægtigede: mobilunity.dk forbeholder sig retten til at benytte tredjeparts entreprenører til de tjenester, siden tilbyder. mobilunity.dk vil bevare det fulde ansvar for at opfylde alle kravene i forslaget.
Eksklusivitet: Der er ingen eksklusive aftale mellem parterne. Kunden er fri til at engagere andre parter, der giver de samme eller lignende tjenester som mobilunity.dk. mobilunity.dk er også tilladt at hverve og reklamere for deres tjenester og give dem til en anden kunde.

Uafhængig kontrahent: mobilunity.dk anses for at være en selvstændig entreprenør. mobilunity.dk vil efter eget skøn afgøre, hvordan de leverer projektets resultater. Ethvert forslag eller enhver aftale med mobilunity.dk vil ikke foreslå eller danne et agentur, partnerskab eller ansat-arbejdsgiver forhold. Der er ingen bemyndigelse til at optræde som agent for eller binde en anden part som følge af en aftale mellem mobilunity.dk og deres kunde. Alle rettigheder, som parterne måtte få, er af udelukkende af kontraktmæssig karakter. Leverancer og arbejde udført af mobilunity.dk anses ikke som arbejde til leje, som defineret i loven om ophavsret.

Ansvar

mobilunity.dk ansvar er begrænset med det beløb, der udbetales til mobilunity.dk af kunden. mobilunity.dk tjenester købes ”som de er” og på ingen betingelser. mobilunity.dk kan betragtes som ansvarlig for eventuelle skader og / eller tab kunden måtte opleve.

Rettigheder for produceret arbejde

Licens: Kunden gives en ikke-eksklusiv, tidsubegrænset, verdensomspændende licens til brug og visning af alle endelige projektleverancer fra mobilunity.dk. Kunden må ikke ændre, udlede supplerende arbejder eller udtrække nogen del af de endelige projektleverancer. De rettigheder, der er tildelt af mobilunity.dk, er for brug af den endelige leverance form som aftalt.

Support services

Garantiperioder: mobilunity.dk vil give enhver kommercielt rimelig bistand og teknisk support til at opdatere og vedligeholde leverancerne samt korrigere eventuelle problemer. Yderligere støtte skal faktureres til mobilunity.dk’s standardtakster. Enhver leverance af mobilunity.dk, der blev redigeret af en tredjepart, mister sin ret til at blive understøttet af mobilunity.dk indenfor garantiperioden. Garantien i denne sag vil blive anset for at være brudt, og mobilunity.dk vil ikke længere have noget ansvar for leverancen.

mobilunity.dk forbeholder sig retten til at foretage ændringer i vilkår og betingelser til enhver tid. Alle ændringer kan ses på denne side, og din fortsatte brug af dette websted signalerer din accept af disse ændringer.

Contact us FÅ ET TILBUD

Din e-mail vil ikke blive offentliggjort.

Krævede felter er markeret med *

 • Afghanistan +93
 • Albania +355
 • Algeria +213
 • American Samoa +1684
 • Andorra +376
 • Angola +244
 • Anguilla +1264
 • Antarctica +672
 • Antigua And Barbuda +1268
 • Argentina +54
 • Armenia +374
 • Aruba +297
 • Australia +61
 • Austria +43
 • Azerbaijan +994
 • Bahamas +1242
 • Bahrain +973
 • Bangladesh +880
 • Barbados +1246
 • Belarus +375
 • Belgium +32
 • Belize +501
 • Benin +229
 • Bermuda +1441
 • Bhutan +975
 • Bolivia +591
 • Bosnia And Herzegovina +387
 • Botswana +267
 • Brazil +55
 • Brunei Darussalam +673
 • Bulgaria +359
 • Burkina Faso +226
 • Burundi +257
 • Cambodia +855
 • Cameroon +237
 • Canada +1
 • Cape Verde +238
 • Cayman Islands +1345
 • Central African Republic +236
 • Chad +235
 • Chile +56
 • China +86
 • Christmas Island +61
 • Cocos (keeling) Islands +61
 • Colombia +57
 • Comoros +269
 • Congo +242
 • Congo, The Democratic Republic Of The +243
 • Cook Islands +682
 • Costa Rica +506
 • Cote D Ivoire +225
 • Croatia +385
 • Cuba +53
 • Cyprus +357
 • Czech Republic +420
 • Denmark +45
 • Djibouti +253
 • Dominica +1767
 • Dominican Republic +1809
 • Ecuador +593
 • Egypt +20
 • El Salvador +503
 • Equatorial Guinea +240
 • Eritrea +291
 • Estonia +372
 • Ethiopia +251
 • Falkland Islands (malvinas) +500
 • Faroe Islands +298
 • Fiji +679
 • Finland +358
 • France +33
 • French Polynesia +689
 • Gabon +241
 • Gambia +220
 • Georgia +995
 • Germany +49
 • Ghana +233
 • Gibraltar +350
 • Greece +30
 • Greenland +299
 • Grenada +1473
 • Guam +1671
 • Guatemala +502
 • Guinea +224
 • Guinea-bissau +245
 • Guyana +592
 • Haiti +509
 • Holy See (vatican City State) +39
 • Honduras +504
 • Hong Kong +852
 • Hungary +36
 • Iceland +354
 • India +91
 • Indonesia +62
 • Iran, Islamic Republic Of +98
 • Iraq +964
 • Ireland +353
 • Isle Of Man +44
 • Israel +972
 • Italy +39
 • Jamaica +1876
 • Japan +81
 • Jordan +962
 • Kazakstan +7
 • Kenya +254
 • Kiribati +686
 • Korea Democratic Peoples Republic Of +850
 • Korea Republic Of +82
 • Kosovo +381
 • Kuwait +965
 • Kyrgyzstan +996
 • Lao Peoples Democratic Republic +856
 • Latvia +371
 • Lebanon +961
 • Lesotho +266
 • Liberia +231
 • Libyan Arab Jamahiriya +218
 • Liechtenstein +423
 • Lithuania +370
 • Luxembourg +352
 • Macau +853
 • Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of +389
 • Madagascar +261
 • Malawi +265
 • Malaysia +60
 • Maldives +960
 • Mali +223
 • Malta +356
 • Marshall Islands +692
 • Mauritania +222
 • Mauritius +230
 • Mayotte +262
 • Mexico +52
 • Micronesia, Federated States Of +691
 • Moldova, Republic Of +373
 • Monaco +377
 • Mongolia +976
 • Montenegro +382
 • Montserrat +1664
 • Morocco +212
 • Mozambique +258
 • Myanmar +95
 • Namibia +264
 • Nauru +674
 • Nepal +977
 • Netherlands +31
 • Netherlands Antilles +599
 • New Caledonia +687
 • New Zealand +64
 • Nicaragua +505
 • Niger +227
 • Nigeria +234
 • Niue +683
 • Northern Mariana Islands +1670
 • Norway +47
 • Oman +968
 • Pakistan +92
 • Palau +680
 • Panama +507
 • Papua New Guinea +675
 • Paraguay +595
 • Peru +51
 • Philippines +63
 • Pitcairn +870
 • Poland +48
 • Portugal +351
 • Puerto Rico +1
 • Qatar +974
 • Romania +40
 • Russian Federation +7
 • Rwanda +250
 • Saint Barthelemy +590
 • Saint Helena +290
 • Saint Kitts And Nevis +1869
 • Saint Lucia +1758
 • Saint Martin +1599
 • Saint Pierre And Miquelon +508
 • Saint Vincent And The Grenadines +1784
 • Samoa +685
 • San Marino +378
 • Sao Tome And Principe +239
 • Saudi Arabia +966
 • Senegal +221
 • Serbia +381
 • Seychelles +248
 • Sierra Leone +232
 • Singapore +65
 • Slovakia +421
 • Slovenia +386
 • Solomon Islands +677
 • Somalia +252
 • South Africa +27
 • Spain +34
 • Sri Lanka +94
 • Sudan +249
 • Suriname +597
 • Swaziland +268
 • Sweden +46
 • Switzerland +41
 • Syrian Arab Republic +963
 • Taiwan, Province Of China +886
 • Tajikistan +992
 • Tanzania, United Republic Of +255
 • Thailand +66
 • Timor-leste +670
 • Togo +228
 • Tokelau +690
 • Tonga +676
 • Trinidad And Tobago +1868
 • Tunisia +216
 • Turkey +90
 • Turkmenistan +993
 • Turks And Caicos Islands +1649
 • Tuvalu +688
 • Uganda +256
 • Ukraine +380
 • United Arab Emirates +971
 • United Kingdom +44
 • United States +1
 • Uruguay +598
 • Uzbekistan +998
 • Vanuatu +678
 • Venezuela +58
 • Viet Nam +84
 • Virgin Islands, British +1284
 • Virgin Islands, U.s. +1340
 • Wallis And Futuna +681
 • Yemen +967
 • Zambia +260
 • Zimbabwe +263

VEDHÆFT FIL

(max filstørrelse 5MB; tilladte udvidelser: doc, txt, pdf, docx)

STIL ET SPØRGSMÅL

Din e-mail vil ikke blive offentliggjort.

Krævede felter er markeret med *